• Басты бет
  • /
  • Сегизбаева Акалма Уркимбаевна / Технологиялық бөлім жетекшісі
Технологиялық бөлім жетекшісі
Сегизбаева Акалма Уркимбаевна

Технология бөлімінде қазіргі кезде 224 студент оқытылып жатыр.

Бөлімде жалпы

«04110100 - Есеп және аудит»,

  • «07880100 - Стандарттау, метрология және сертификаттау»,
  • «07211300 - Тағам өндірісінің технологиясы».

«04110100 - Есеп және аудит» - есеп ақпаратын жинау, оны өңдеу және басқару шешімдерін қабылдау үшін дайындау; қаржы-экономикалық мәселелер бойынша балама шешімдерді талдау және бағалау; жеке және шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау; ұлттық және халықаралық есеп стандарттарына сәйкес бухгалтерлік есепті жүргізу, қалпына келтіру.

«07880100 - Стандарттау, метрология және сертификаттау»- Стандарттау-бұл оңтайлы тәртіп дәрежесіне жету үшін өндірістік процестердің заңдылықтарын зерттейтін, талдайтын, жалпылайтын және тұжырымдайтын тұтас ғылым.

Метрология-өлшемдер, олардың бірлігін қамтамасыз ету әдістері және қажетті өлшеу дәлдігіне қол жеткізу құралдары туралы ғылым.

Сертификаттау дегеніміз-өнімнің (немесе қызметтің) қолданыстағы стандарттарға немесе стандарттарға сәйкестігін анықтау. "Стандарттау, метрология және сертификаттау" мамандығы түлегінің кәсіби қызмет саласы өнімдер мен қызметтердің жоғары сапасы мен қауіпсіздігіне бағытталған өнімге (қызметке), процеске (жұмысқа) және жүйеге, оларды әзірлеуге, өндіруге, қолдануға (тұтынуға) және метрологиялық қамтамасыз етуге нормалардың, қағидалар мен талаптардың орындалуын белгілеу, іске асыру және бақылау болып табылады.

«07211300 - Тағам өндірісінің технологиясы» - Технолог тамақ өнімдерін өндіру технологиясын, тағамдардың рецептурасын, азық-түліктерді салуды, тамақ дайындаудың қауіпсіздік техникасын біле отырып, шикізаттың жоғары сыныпты өнімге айналуына ықпал етеді. Дайындалған тағамның сапасы және тиісінше, мейрамхананың немесе асхананың беделі бастапқы өнімдердің сапасын анықтауда, оларды салудың толық нормаларын сақтауда оның адалдығына байланысты.